ثبت نام

ثبت نام به عنوان :

اعزام هیئت تجاری ساختمان

اعزام هیئت تجاری ایران؛ متشکل از شرکت های قدرتمند ایرانی  در حوزه صنعت ساختمان به اقلیم کردستان؛ اربیل_سلیمانیه 
 تاریخ اعزام :  
1400/11/24  لغایت     1400/11/27
اقلیم کردستان عراق؛ 
این منطقه هم اکنون ، بعنوان منطقه ای، استراتژیک ، با موقعیت خاص در  جغرافیای ناحیه ، تبدیل به دروازه ای بهینه برای صادرات صنعت ساختمان و ساخت و ساز، شده است 
از این رو طی چند سال اخیر ، بازار اقلیم کردستان عراق اهمیت ویژه ای در منطقه پیدا کرده است . 

برنامه های هیئت اعزامی؛ 
 
_ بازدید از پروژه ها 
_ نشست تخصصی با سازندگان پروژه های اربیل و سلیمانیه 
_دیدار با مقامات رسمی ایران و کردستان 

 

Exhibition Gallery