شرکت دژ کاویان ویرا پاژ با برند تجاری دکوپاژ از سال 1382 فعالیت خود را در صنعت نمایشگاهی آغاز کرده است.

نوآوری و خلاقیت در راستای اعتلای صنعت نمایشگاهی همواره یکی از مهمترین اهداف شرکت دکوپاژ بوده است که موجب برگزاری رویدادهای STALLEX در دو دوره 2017 و 2018 (اولین نمایشگاه صنعت نمایشگاهی ایران)شد. در این رویداد از اساتید برجسته نمایشگاهی دنیا دعوت بعمل آمد و با برگزاری کارگاه های آموزشی گامی موثر در راستای این هدف برداشته شد.

از جمله این اساتید:

دارابودن صلاحیت از سازمان توسعه و تجارت ایران در برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ازسوی دیگر همکاری با شرکت های نمایشگاهی کشورهایی از جمله: آلمان، ترکیه، عراق، افغانستان، روسیه و عمان باعث شده تا نمایشگاه هایی در موضوعات مختلف به صورت بین المللی و اختصاصی توسط شرکت دکوپاژ برگزار شود.