کنفرانس بین المللی صنعت نمایشگاهی
کنفرانس بین المللی صنعت نمایشگاهی
توضیحات

اولین کنفرانس بین المللی صنعت نمایشگاهی و خدمات وابسته

مکـان : تهران محل دائمی نمایشگاههای بین المللی شهرآفتاب

زمـان : 1  شـهریور 1397. ساعت 9 الی 13

 

مـحـورهـای کـنـفـرانـس

ارتقاء سـطح کیفی آموزش در صـنعت نمایشـگاهی  

آماده سازی بستر هم افزایی بین فعالان صنعت نمایشـگاهی

توانمند سازی منابع انسانی به منظور ایجاد بهره وری در صنعت نمایشگاهی

ضرورت تشکیل اتحادیه سراسری صنعت نمایشگاهی به منظور توانمند سازی ارکان صنعت نمایشگاهی