رعایت پروتکل های بهداشتی در برگزاری نمایشگاه ها الزامی است

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی: رعایت پروتکل های بهداشتی در برگزاری نمایشگاه ها الزامی است نیکزاد ضمن استقبال از رعایت پروتکل های بهداشتی در برگزاری دوازدهمین نمایشگاه در و پنجره، گفت: این پروتکل ها موجب کاهش درصد شیوع ویروس کرونا و بقای صنعت نمایشگاهی است. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا. ایران، نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در بازدید از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره از رعایت همگانه پروتکل های بهداشتی استقبال کرد. وی با بیان این که تمامی پروتکل های ابلاغی ستاد ملی کرونا در برگزاری این نمایشگاه رعایت شده است، افزود:  این پروتکل ها موجب کاهش درصد شیوع ویروس کرونا و بقای صنعت نمایشگاهی است. در ادامه بهمن حسین زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران نیز به تشریح جزئیات پروتکل های بهداشتی رعایت شده از سوی برگزار کنندگان، غرفه داران و شرکت سهامی در دوازدهمین نمایشگاه در و پنجره پرداخت. وی با یادآوری این نکته که پیش از این نیز این پروتکل ها در برگزاری نمایشگاه جهش تولید و دستاوردهای مقابله با کرونا رعایت شده بود، خاطرنشان کرد: در برپایی باقی نمایشگاه های تقویم شرکت تا پایان سال 99 تمام این موارد به صورت کامل رعایت خواهد شد تا تولید کشور بتواند از مزیت های نمایشگاهی برای معرفی دستاوردهای خود و دستیابی به رونق در این شرایط خاص بهره مند شود.