ثبت نام

ثبت نام به عنوان :

همایش ملی صنعت نمایشگاهی

همایش ملی صنعت نمایشگاهی

توضیحات

همایش ملی صنعت نمایشگاهی
(The National Convention of Exhibition Industry (NCEI

مکان : سالن خلیج فارس سازمان توسعه تجارت ایران (محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران)

زمان : 14 بهمن مـاه  1397

محورهای همایش

1. مدیریت

  •    نقش حاکمیتی سازمان توسعه تجارت ایران در صنعت نمایشگاهی
  •    شرکت های نمایشگاهی بازوی اجرایی سازمان توسعه تجارت
  •    جایگاه تشکل ها در صنعت نمایشگاهی

2. مهندسی صنایع

  •    مکان یابی رویداد
  •    توسعه الگوریتم ها و روش های تصمیم گیری و بهینه سازی
  •    تصمیم گیری چند شاخصه پایداری سیستم

3. GIS (سیستم اطلاعات مکانی)

4. راهکارهای حضور موثر در نمایشگاه های خارجی

5. معماری

  •    معماری نمایشگاهی
  •    طراحی صنعتی - مدیریت پروژه و ساخت
  •    تکنولوژی معماری
  •    معماری سبز

6. نقش نمایشگاه ها در بهره وری و توسعه پایدار

7. گردشگری نمایشگاهی

8. تحقیقات و بازاریابی

9.IT  و فناوری اطلاعات و رسانه

Exhibition Gallery