ثبت نام

ثبت نام به عنوان :

نخستین رویداد بین المللی صنعت نمایشگاهی ایران

استالکس 2017

توضیحات

در دنیای مدرن امروزی که رشد تکنولوژی همه صنایع را دستخوش تغییرات و رشد فزاینده ای کرده است متاسفانه صنعت نمایشگاهی ایران هنوز نتوانسته است از تمام ظرفیت خود برای رسیدن به شاکله ای نو و نزدیک به استاندادرهای جهانی، بهره ببرد. تعدد سایت ها و موضوعات نمایشگاهی، مجالی را برای مدیران فعال بخش خصوصی نمی گذارد تا قدری عمیق تر به چگونگی برگزاری نمایشگاهها، سالن های نمایشگاهی، استانداردهای سازه ای و تجهیزات و سایر دغدغه های صنعتی بیاندیشند و یا اگر به راهکاری رسیده اند، جامه عمل به آن بپوشانند. هرچند که در مسیر رسیدن به استانداردهای جهانی، ساز و کار و تصمیم گیریهای دولتی در کنار نواندیشی مدیران بخش خصوصی می تواند نقش بسزایی داشته باشد، اما فضای گفتمان و آشنایی با تمامی ظرفیت های این صنعت فرصتی برای مدیران این بخش در جهت رسیدن به اندازه های جهانی را فراهم می آورد. استالکس به عنوان اولین رویداد رسمی خدمات و تجهیزات نمایشگاهی ایران فرصتی فراهم می آورد تا از درون به تفسیر و نقد رویدادها پرداخته شود. صنعتی که با شعار توسعه تجارت، همیشه متولی رویداد های مهم نمایشگاهی و رونق اقتصادی و بازرگانی کشور بوده اند، در استالکس به توسعه تجارت خود و واکاوی داشته ها و نداشته هایش می پردازد. طی چند سال اخیر با تشکیل انجمنهای نمایشگاهی مانند برگزارکنندگان و سازندگان سازه های نمایشگاهی، فارغ از تحلیل نوع عملکردشان، حداقل نزدیکی اعضا و شناخت فرصت ها و توان مندیهای درون صنفی را به همراه داشته است. چه بسا این گردهمایی های دوره ای یا تشکل های صنفی قویتر که قاعدتا از همین رویدادها، منتج خواهد شد بتواند راهی باشد برای رسیدن به استانداردهای جهانی و از این رهگذر رقابت های درون گروهی فقط به معیارهایی مانند قیمت و ارزان فروشی خلاصه نشود و شاخص ها با رویکرد توانمندیهای قابل ارائه، تعریف شود.

برای اطلاعات بیشتر به سایت برگزاری این رویداد به آدرس www.iranstallex.com مراجعه فرمایید.

Exhibition Gallery